Round 1.0 I VVS2

Round 1.0 I VVS2

VDB

Regular price $12,000.00 Sale